Siilinjärvi » Siilinjärvi today

Kommunal info

Siilinjärvi är en aktiv och växande kommun. I slutet av 2014 var det 21 600 invånare.  Befolkningen är yngre än genomsnittet med nästan en av fyra invånare är under 15 år. Befolkningen är också bättre än genomsnittet utbildad.

Siilinjärvi och Kuopio bildar en enhetig och tätbefolkad pendlingsregion med över 108 000 invånare. De största arbetsgivarna i Siilinjärvi är inom kemisk industri, flyg och försvar, hälso- och sjukvård, betong och metall samt tjänster och turism. Det nyaste stora arbetsplatsområdet ligger i närheten av Rissala flygplatsen med ca 100 hektars area.

I Siilinjärvi trivs särskilt barnfamiljer. Det har investerats mycket i barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, hälso- och fritidstjänster. De är investeringar i framtiden. Vi tror att välfärdstjänsterna har en allt viktigare roll i framtidens affärsutveckling och för framgången i hela kommunen.