Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Uusi tupakkalaki (549/2016) tuli voimaan 15.8.2016.  Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista.  Myyntilupahakemus tulee tehdä Siilinjärven ympäristöterveyspalveluun sähköisesti tai kirjallisella hakemuksella. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Tarvittaessa hakemuslomakkeita on saatavana myös terveystarkastajilta. Myyntiluvan saaminen edellyttää omavalvontasuunnitelmaa, joka on liitettävä hakemukseen. 

Vanhan tupakkalain nojalla myönnetyt tupakkatuotteiden myyntiluvat ovat edelleen voimassa. Jos vanhan tupakkalain mukaisen myyntiluvan omaava elinkeinonharjoittaja haluaa myydä nikotiininesteitä, on nikotiininesteiden myynnin aloittamisesta ilmoitettava kirjallisesti Siilinjärven ympäristöterveyspalveluun.

Myyntiluvan valvonnasta peritään vuodesta 2017 alkaen veroluonteinen myyntipistekohtainen vuosimaksu (vuosimaksu on ollut aiemmin myyntipaikkakohtainen).  Vuonna 2017 vuosittainen valvontamaksu on 250 € / tupakkatuotteiden myyntipiste ja 250 € / nikotiininesteiden myyntipiste.

Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaille on kielletty. Tupakkatuotteita ovat mm. savukkeet, pikkusikarit, sikarit, savuketupakka, piipputupakka tai muu irtotupakka, tupakkakasvia sisältävät yrttisavukkeet ja vesipiipputupakka, tupakkakasvia sisältävät purukumit. Tupakan vastikkeita ovat mm. tupakkaa sisältämättömät poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet, sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nikotiinittomat nesteet sekä energia- ja yrttinuuskat. Tupakointivälineitä ovat mm. savukepaperi, savukkeenkierrin, imuke, suodatin, piippu ja sen osat, tupakan sytyttimet, niiden polttoainesäiliöt ja muut osat sekä tuhkakupit. Tulitikut eivät ole tupakointivälineitä.

Myyntipisteissä on oltava näkyvillä myyntikieltoilmoitus: "Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaille on kielletty".

Omavalvontavalvontasuunnitelma

Myyntipaikalla tulee olla tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelma, joka on esitettävä valvontaviranomaiselle lupaa haettaessa. Omavalvontasuunnitelmassa on kirjallinen ohjeistus, miten kyseisessä myyntipaikassa varmistetaan, ettei edellä mainittuja tuotteita myydä alle 18-vuotiaille.

Omavalvonnassa edellytetään tehtäväksi seuraavat kirjaukset:
- toteutetut uusien työntekijöiden perehdytykset
- ikätarkastuksiin liittyvät myynnin ongelmatilanteet sekä välitysepäilyt
- ongelmatilanteiden ja viranomaisten tarkastusten vuoksi toteutetut toimenpiteet.

Yhteyshenkilöt

Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
terveystarkastaja
Ritva Savolainen
puh 044 740 1424

Lapinlahti, Siilinjärvi
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh. 044 740 1424
Sirpa Hakkarainen
puh. 044 740 1458

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi ymparistoterveys@siilinjarvi.fi