Tupakkavalvonta

Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista. Tupakansavu on määritelty syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi.

Tupakkalain (549/2016) mukaan tupakointi on kielletty

1) rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.

2) ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.

Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Lisäksi asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Lisätietoa tupakointikielloista asuntoyhteisöissä Valviran sivuilta.

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntiluvan myöntää kunnan valvontaviranomainen. Lupahakemuksen ja sen liitteet voi toimittaa sähköisesti. Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin lupahakemuslomakkeita saa myös terveystarkastajilta.

Yhteyshenkilöt

Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh 044 740 1424
Antti Hartikainen
puh 044 740 1434

Siilinjärvi
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh. 044 740 1424
Sirpa Hakkarainen
puh. 044 740 1458 
Susanna Haatainen
puh. 044 740 1427

Lapinlahti
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh. 044 740 1424
Sirpa Hakkarainen
puh. 044 740 1458
Susanna Haatainen
puh. 044 740 1427


Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi ymparistoterveys@siilinjarvi.fi