Talousvesi

Siilinjärvellä toimivien vesihuoltolaitosten toimittama talousvesi on pohjavettä. Vesihuoltolaitosten ottamoilta ja verkostoista otetaan säännöllisesti vesinäytteitä. Ympäristöterveyspalvelut valvoo laitosten toimintaa vuosittain hyväksyttävään kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan perustuen.

Siilinjärvellä sijaitsevien vesihuoltolaitosten vedenlaatu täyttää talousveden terveydelliset laatuvaatimukset. Vesijohtoveden laadusta voi kysyä kunnan laitokselta, vesiosuuskunnalta tai ympäristöterveyspalveluista. Vesilaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla kiinteistöt tulee vesihuoltolain velvoitteen mukaisesti liittää vesijohtoverkostoon.

Vesijohtoveden häiriötilanteissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä vesihuoltolaitoksiin. Siilinjärven kunnan vesilaitoksella on ympärivuorokautinen vikapäivystys, puh. 044 740 1536.  Vesijohtoveden laatuongelmista voi ottaa yhteyttä myös ympäristöterveyspalveluihin. Verkostoissa voi esiintyä mm. vesijohtojen rikkoontuessa samentumahaittoja. Samentumaa esiintyessä tulee vettä juoksuttaa kiinteistön kaikista vesipisteistä kunnes vesi kirkastuu.

Yksityiset kaivot

Yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaisesti kaivon käyttäjän yhteydenoton perusteella. Kaivoveden tutkimuskustannukset kuuluvat kaivon omistajan maksettaviksi. Ympäristöterveyspalvelut on tehnyt ohjeen vesinäytteiden ottamisesta ja laboratorioon toimittamisesta. Vesinäytetutkimuksia tekee Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, jonka sivuilta löytyy myös vesinäytelähete.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat kaivon kunto ja hoito. Ohjeita löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivustolta. Sivustolla on laajasti tietoa mm. kaivojen rakentamisesta, kunnossapidosta ja vedenlaadusta sekä kaivoveden tutkimisesta ja tutkimustulosten tulkinnasta.

Talousveden valvonta

Kaavi, Tuusniemi,
terveystarkastaja
Antti Hartikainen
puh. 044 740 1434

Lapinlahti, Siilinjärvi,  Rautavaara
terveystarkastaja
Sirpa Hakkarainen
puh. 044 740 1458

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistoterveys@siilinjarvi.fi

Vesihuoltolaitokset

Siilinjärven kunnan vesilaitos
vesihuoltopäällikkö
Risto Pitkänen
puh. 044 740 1523
risto.pitkanen(at)siilinjarvi.fi

Vikapäivystys
puh. 044 740 1536

Vesiosuuskunnat