Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Talousvesi » Vesijohtoverkostoon liittäminen

Vesijohtoverkostoon liittäminen

Siilinjärven kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoille hyväksyttiin ensimmäisen kerran toiminta-alueet vuonna 2004. Toiminta-alueita on myöhemmin täydennetty. Toiminta-alueet hyväksyvänä viranomaisena toimii tekninen lautakunta. Kunnan vesihuoltolaitoksen ja kunnan alueella toimivien vesiosuuskuntien vesijohtoverkostojen toiminta-alueet ovat nähtävissä oheisessa kartassa.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesijohtoverkostoon. Poikkeustapauksissa vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta voidaan hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus pyydetään tekemään oheisella lomakkeella (täydennettävä pdf-tiedosto, jonka voi tallentaa omalle koneelle. Huomioi, ettet kirjoita kenttään tekstiä enemmän kuin kentässä on näkyvissä).

Hakemukseen on liitettävä selvitys oman vedenottamon (kaivon) veden laadusta sekä asemapiirros, josta ilmenee kaivon sijainti.

Hakemus liitteineen voidaan lähettää sähköpostilla osoitteella ymparistonsuojelu(at)siilinjarvi.fi tai postitse Siilinjärven kunta, Ympäristönsuojelu, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja

  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asian-mukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja

  • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Verkostoon liittäminen

Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos maanrakennusmestari
Mikko Paldanius
puh. 044 740 1518
mikko.paldanius(at)siilinjarvi.fi

Liittymissopimus
toimistosihteeri
Pille Somer
puh. 017 401 505
pille.somer(at)siilinjarvi.fi

Vesiosuuskunnat

Lisätietoa

Pohjois-Savon ELY-keskus, verkostojen rakentamisen rahoittaminen
vesihuoltoinsinööri
Jarmo Siekkinen
puh. 040 359 1574
jarmo.siekkinen(at)ely-keskus.fi

Siilinjärven kunta, verkostojen rakentamisen suunnittelu
suunnittelurakennusmestari
Juhani Merentie
puh. 044 740 1531
juhani.merentie(at)siilinjarvi.fi

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviran-omainen, verkostoon liittäminen ja liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422
matti.nousiainen(at)siilinjarvi.fi