Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Talousvesi » Talousveden laatuvaatimukset

Talousveden laatuvaatimukset

Suurten vesilaitosten (käyttäjiä vähintään 50 henkilöä) toimittaman talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista on säädetty STM:n asetuksessa 461/2000. Laatuvaatimuksien mukaan talousvedessä ei saa olla mikrobeja tai kemiallisia aineita sellaisia määriä, että niistä voi olla vaaraa ihmisten terveydelle. Laatusuosituksien tavoitteena on, että talousvesi on myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä esimerkiksi aiheuta haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa.

Pienten vesilaitosten vesijohtovedelle ja yksittäisten kaivojen vedelle on säädetty laatuvaatimukset STM:n asetuksessa 401/2001. Myös nämä jakaantuvat terveydellisiin laatuvaatimuksiin ja veden käyttötarkoitukseen soveltuvuutta varmistaviin laatusuosituksiin. Kaivoveden tärkeimmät laatuvaatimukset löytyvät myös Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.