Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Koulut, päiväkodit ja kampaamot

Kokoontumishuoneet

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo kokoontumistilojen kuten koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien sekä joidenkin työhuoneistojen kuten partureiden, kampaamoiden ja kauneushoitoloiden terveydellisiä olosuhteita. Valvontaa tehdään vuosittain hyväksyttävän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonnassa kiinnitetään huomiota muun muassa tilojen riittävyyteen, rakenteiden kuntoon, kuten esimerkiksi mahdollisiin home- ja kosteusvaurioihin sekä sisäilman hyvään laatuun ja ilmanvaihtoon.

Kokoontumistilojen ja edellä mainittujen työtilojen käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus terveystarkastajalle. Linkit ilmoituslomakkeisiin löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta. Ilmoituslomakkeita saa myös terveystarkastajilta.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmatilanteita selvitetään yhdessä kuntien sisäilmatyöryhmien kanssa. Asiantuntija-apua hankitaan tarvittaessa kosteusvaurioiden selvittelyyn erikoistuneilta konsulteilta sekä asiantuntijalaitoksilta. 

Jos epäilet koulussa tai päiväkodissa sisäilmaongelmaa, ota yhteys ensisijaisesti päiväkodin johtajaan tai koulun rehtoriin. Terveyshaittatilanteissa voit ottaa yhteyttä myös terveystarkastajaan.

Yhteyshenkilöt

Kaavi, Tuusniemi, Rautavaara
terveystarkastaja
Antti Hartikainen
puh. 044 740 1434

Siilinjärvi, Lapinlahti
terveystarkastaja
Susanna Haatainen
puh. 044 740 1427

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistoterveys@siilinjarvi.fi

Lisätietoa

Julkiset huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot -ohje

Sosiaalialan laitokset ja huoneistot -ohje

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Työterveyslaitos