Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Elintarvikevalvonta » Tilapäinen myynti ja tarjoilu

Tilapäinen myynti ja tarjoilu

Myyjäiset/tapahtumat
Yksityisten henkilöiden, yhdistysten ja harrastekerhojen ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Poikkeuksena ovat tapahtumat, joissa valmistetaan ruokaa eikä toimintaa voida pitää elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisenä. 

Liikkuvan elintarvikehuoneiston (liikkuva ajoneuvo tai muu siirrettävä myyntitila esim. teltta ja myyntilaite) toimijan tulee tiedottaa jokaisen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella liikkuvasta elintarvikehuoneistosta myydään tai muutoin käsitellään elintarvikkeita. Tiedottaminen tulee tehdä kirjallisesti esim. sähköpostitse. Puhelimitse voi tiedottaa, jos toimija on ollut jo aiemmin valvontayksikön alueella. Tiedon tulee olla valvontaviranomaisella neljä arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi ennen toiminnan aloittamista toimijan on tullut tehdä ilmoitus sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta on aloitettu tai siihen kuntaan, jossa laitteiden ja välineiden huolto- ja varastotilat sijaitsevat.

Tästä voit ladata
- tiedotuslomakkeen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto eli Valvira on ohjeistanut suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiä järjestelyjä ja jätehuoltoa. Ohjeet löydät tämän sivun oikeasta reunasta.