Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Kontaktimateriaaleja ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa kuuluvat kontaktimateriaaleihin, esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevien materiaalien ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuus on osa elintarviketurvallisuutta (Elintarvikelaki 23/2006, muutos 643/2010). Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on aina alan toimijalla. Toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä/laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi.

Kaikkien kontaktimateriaaleja markkinoille saattavien toimijoiden on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään 31.8.2011.