Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Eläinlääkintähuolto » Eläinsuojelu » Laajamittainen tai ammattimainen seura- ja harrastuseläinten pito

Laajamittainen tai ammattimainen seura- ja harrastuseläinten pito

 • koirien tai kissojen kasvatus tai pitäminen, jos omistajalla tai haltijalla on vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran.
 • Esimerkiksi kennelit, joissa on kasvatettavana vähintään kuusi siitosnarttua, jotka kukin ovat saaneet ainakin yhdet pennut (Huom! koskee ainoastaan lisääntymiskykyisiä narttuja.)

 • kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia seura- tai harrastuseläimiä kasvatetaan, vuokrataan, otetaan hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi
 • Esimerkiksi ravitalli, johon on otettu valmennettaviksi vähintään kuusi täysikasvuista hevosta
 • Esim. ratsastuskoulu, jossa on käytössä vähintään kuusi täysikasvuista hevosta tai ponia
 • Esim. talli, johon on otettu hoidettavaski vähintään kuusi täysikasvuista hevosta tai ponia

 • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten, kuten hevosten, säännöllinen kaupanpito tai välittäminen
 • Esim. eläinkaupat

 • koirien tai kissojen hoitoon tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti hoidossa tai koulutuksessa on vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
 • Esim. koira- tai kissahoitola, jossa on säännöllisesti yhtä aikaa hoidettavana vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa

 • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito
 • Esim. laajamittainen kanien tai jyrsijöiden pito

Edellä mainituissa tapauksissa on viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista ja 14 vrk ennen lopettamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa tehtävä toiminnasta kirjallinen ilmoitus Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Ilmoitusten tekeminen on erittäin tärkeää, sillä tietoja käytetään hyväksi järjestettäessä mm. alueen eläinsuojeluvalvontaa ja tarttuvien tautien torjuntaa.Aluehallintovirastolla on valmiita lomakkeita ilmoituksen tekemiseen, mutta sen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Ilmoituksen tulee sisältää:

 • toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka
 • jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote
 • toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi
 • selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta
 • missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa
 • tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan
 • selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettävistä tai käytettäviksi aiotuista laitteista
 • selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää.

Toiminnanharjoittajan on myös pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa edellä mainitun toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä.

Jos olet epävarma, pitääkö harjoittamastasi toiminnasta tehdä ilmoitus, ota yhteyttä Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipisteen läänineläinlääkäriin.

Yhteystiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50
50101 Mikkeli
Puh 029 501 6800 (vaihde)
kirjaamo.ita(at)avi.fi

Kuopion toimipisteen läänineläinlääkäri:

Hanna Rintala
p. 029 501 6306

etunimi.sukunimi(at)avi.fi