Radon

Radon on maaperästä peräisin oleva hajuton, mauton ja väritön kaasu, joka voi joutua rakennuksen sisälle mm. alapohjan kautta. Asunnon radonpitoisuuden voi selvittää talviaikaan tehtävällä mittauksella. Tätä varten voi tilata Säteilyturvakeskuksesta mittauspurkin, joka pidetään asunnossa talviaikaan kahden kuukauden ajan ja lähetetään Säteilyturvakeskukseen takaisin analysoitavaksi. Mittauspurkin voi tilata Säteilyturvakeskuksesta.

Asuntojen radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uudet asunnot tulee rakentaa ja suunnitella siten, ettei radonpitoisuus ylitä arvoa 200 Bq/m3. Rakennusvaiheessa mahdollisen radonhaitan voi ehkäistä huolehtimalla rakennuksen maanvastaisten pintojen, saumojen ja liitoskohtien tiiviydestä sekä järjestämällä alapohjan tuuletuksen ja asunnon riittävän ilmanvaihdon. Säteilyturvakeskuksen sivuilla on ohjeita radonin huomioimisesta uudisrakentamisessa ja opas asuntojen radonkorjaamiseen.