Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Toiminnat, jotka vaativat aina ympäristöluvan, on määritelty ympäristönsuojelulain liitteessä 1. Eläinsuojien luvanvaraisuus määritellään eräissä tapauksissa liitteen 3 perusteella. Liitteessä 2 on lueteltu toiminnat, joista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten vähintään 90 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Huom! Pohjavesialueella ympäristölupa tarvitaan myös

  • liitteessä 2 mainittuun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan
  • liitteessä 1 ja 2 mainittua toimintaa vähäisempään toimintaan, jos toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa
  • liitteessä 2 tarkoitetun kemiallisen pesulan toimintaan, jos toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa

Ympäristölupa on lisäksi oltava

    • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta

Ympäristölupaa haetaan toimivaltaiselta lupaviranomaiselta.  Ympäristölupahakemuslomakkeita saa lupaviranomaisilta ja ne ovat myös sähköisessä muodossa. Ympäristölupahakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Linkkejä

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelun sähköisiä hakemus- ja ilmoituslomakkeita

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Yhteyshenkilöt

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi