Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Ympäristölupa » Ympäristölupaviranomaiset

Ympäristölupaviranomaiset

Ympäristölupaviranomainen määräytyy toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella. Valtion lupaviranomainen on Itä-Suomen aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Siilinjärvellä toimii viranomaislautakunta. Lautakunnassa vireillä olevien ympäristölupahakemusten nähtävillä olosta ja ympäristöluvan antamisesta julkaistaan kuulutus kunnan ilmoitustaulun lisäksi kunnan internet-sivulla.

Eri viranomaisten toimivallasta on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 1-2 §:ssä. Valtion viranomainen käsittelee pääasiassa lupahakemukset sellaisten toimintojen osalta, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia tai vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle tai toiminta sijoittuu usean kunnan alueelle. Kunnan ympäristölupaviranomainen käsittelee ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:ssä lueteltujen toimintojen lisäksi sellaisten toimintojen lupa-asiat, jotka eivät kokonsa puolesta ole lupavelvollisia, mutta joille on haettava ympäristölupa, koska ne sijaitsevat pohjavesialueella.

Epäselvissä tapauksissa ympäristöluvan tarvetta voi tiedustella lupaviranomaisilta.

Sähköiset lomakkeet

Ympäristönsuojelun sähköisiä hakemus- ja ilmoituslomakkeita

Yhteyshenkilöt

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto