Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Ympäristölupa » Kunnan ympäristölupa

Kunnassa käsiteltävät ympäristöluvat

Kunnan ympäristölupaviranomaisena toimii Siilinjärven viranomaislautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat toiminnat on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:ssä. Kunnan lupaviranomaisen toimivaltaan kuuluvat muun muassa: 

 • polttoaineteholtaan vähintään 20 MW:n, mutta alle 50 MW:n kiinteää polttoainetta polttava laitos
 • nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, kun säiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3 (ei moottorikäyttöisten ajoneuvojen tai moottoriveneiden jakeluasema)
 •  vähintään 100 m3, mutta alle 1000 m3:n kemikaalin varastointi
 • kivenlouhinta vähintään 50 päivää (ei maarakennukseen liittyvä)
 • kiviaineksen murskaus vähintään 50 päivää
 • vesipesula , jonka kapasiteetti vähintään 1 tonni/vrk
 • perunan tai juuresten käsittelylaitos, jonka raaka-aineen  käyttö vähintään 2 000 tonnia/vuosi ja tuotantokapasiteetti enintään 300 tonnia/vrk
 • vihannesten ym. käsittelylaitos, jonka raaka-ainekulutus vähintään 5 000 tonnia/vuosi ja tuotantokapasiteetti enintään 300 tonnia/vrk
 • ulkona sijaitseva moottoriurheilurata
 • autopurkamo
 • maankaatopaikka, jossa jätemäärä alle 50 000 tonnia/vuosi
 • ulkona sijaitseva ampumarata
 • jätevesien johtaminen, jos johtamisesta voi aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantuminen 
 • naapuruussuhdelain nojalla luvanvaraiset toiminnat
 • lupakynnystä vähäisemmät toiminnat, jotka sijaitsevat pohjavesialueella
 • eläinsuojat eläinmäärän mukaan

lypsylehmä 50 - 149
lihanauta 100 - 299
hevonen/poni 60 -  
uuhi/vuohi 250 -
emakko 100 - 299
lihasika 250 - 1 199
munituskana 4 000 - 29 999
broileri 10 000 - 39 999
muut eläimet 250 - 1 199*

*eläinyksikköjen määrä lasketaan YSL:n liitteen 1 ja liitteen 3 mukaan siten, kuin ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään 

Linkkejä

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelun sähköisiä hakemus- ja ilmoituslomakkeita

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Yhteyshenkilöt

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi