Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Vesistön kunnostus

Vesistön kunnostus

Järvien rehevyys aiheuttaa muun muassa happikatoja ja sitä kautta kalakuolemia sekä massiivisia sinileväkukintoja ja järvien umpeenkasvua. Järvien kunnostustoimilla pyritään vähentämään rehevyyden aiheuttamia haittoja ja parantamaan virkistyskäyttöä. Rehevöityneen järven kunnostukseen ja hoitoon on laadittu opas. Ravinteiden kulkeutumista eroosioherkiltä ja kaltevilta rantapelloilta vesiin voidaan vähentää suojavyöhykkeillä ja kosteikoilla.  

Valtion edustajana Pohjois-Savon ELY-keskus voi olla mukana suunnittelijana ja toteuttajana hankkeissa, joilla on huomattava yleinen merkitys vesistön käytön, hoidon tai suojelun edistämisessä. Valtion osuus voi olla enintään 50 %. Suomen ympäristökeskus on kehittänyt kunnostusaloitteiden arviointiin ja vertailuun kriteerit.

Siilinjärven kunta harkitsee osallistumisensa järvien kunnostukseen tapauskohtaisesti

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Savon ELY-keskus
suunnittelija
Ilpo Käkelä
puh. 050 586 4470
ilpo.kakela(at)ely-keskus.fi  

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421
arja.saarelainen(at)siilinjarvi.fi