Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Kunnanvaltuusto on 17.12.2012 hyväksynyt Siilinjärven  pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä toimenpidesuositukset. Suunnitelma on selvitys ja ohje, jota voidaan käyttää tausta-aineistona maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät muun muassa vesi-, ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain perusteella.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat laadittiin EAKR-rahoitteisena projektina pääosaan Pohjois-Savon kuntia.