Pohjavedet

Siilinjärven kunnan alueella on laajat pohjavesialueet (pdf-tiedoston koko 1,61 MB). Pääosa pohjavesivaroista on kunnan kautta kulkevassa Suomen pisimmässä harjujaksossa. Tällä harjujaksolla ovat seuraavat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet (I luokka): Jälänniemi, Harjamäki-Kasurila ja Kärängänmäki. Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueen jatkeena, kunnan länsiosassa on Harjamäki-Käärmelahti -pohjavesialue. Lisäksi kunnan lounaisosassa on Autiorannan pohjavesialue. Myös nämä ovat I luokan pohjavesialueita.

Jälänniemessä, Harjamäki-Kasurila -alueella, Kärängänmäessä ja Autiorannassa on pohjavedenottamot, joista otetaan Siilinjärven kunnan alueella tarvittavan talousveden lisäksi vettä myös naapurikuntiin. Harjamäki-Käärmelahti -pohjavesialueella on Maaningan kunnan vedenottamo.

Kemikaaliturvallisuuslain 54 §:n mukaan omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt tarkastetaan määräajoin. Öljysäiliöiden tarkastuksesta ja huollosta on tietoa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeessa. 

Lisätietoa

Suojelusuunnitelma

Siilinjärven pohjavesialueille laadittu suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota voidaan käyttää tausta-aineistona maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät muun muassa vesi-, ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain perusteella.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Savon ELY-keskus
ylitarkastaja
Jussi Aalto
puh. 040 587 9899
jussi.aalto(at)ely-keskus.fi

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi