Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Kevätön - Pöljänjärvi

Kevättömän ja Pöljänjärven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven alimpia vedenkorkeuksia nostetaan siten, ettei tulvakorkeuksiin kajota. Tavoitteena on parantaa järvien kesäistä virkistyskäyttöä ja estää matalien alueiden umpeenkasvua sekä turvata kunnostushankkeella parannettua veden laatua ja linnustonsuojelua. Alivedenkorkeutta nostatetaan uusimalla Pöljänjoen Pöljänmyllyn myllypato, jolloin järvien säännöstely mahdollistuu. Lisäksi perataan Pöljänjoen tukkopaikkoja.

Myllypadon hoito sidotaan Pöljänjärven vedenkorkeuteen, jolloin tulvahuiput kesällä lyhenevät. Ruoppauksilla estetään tulvakorkeuksien nouseminen alivedenpinnan noususta aiheutuvan varastotilan pienenemisen takia ja vähennetään kesätulvien riskiä. Kevättulvien alentamista ei tavoitella.

Hanke käynnistyi vuonna 2011 kuntalaisyhteydenottojen pohjalta. Hankeen suunnittelivat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Siilinjärven kunta yhdessä alueen osakaskuntien kanssa. Asiantuntijakonsulttina toimi Maveplan Oy. Hanketta toteuttaa sitä varten perustettu vesioikeudellinen yhteisö. Hanke sai vesilain mukaisen luvan keväällä 2016. Hankkeesta on jo toteutettu Pöljänmyllyn padon uusiminen ja hanke on tarkoitus viedä loppuun vuoden 2018 aikana. 

Järvien vedenkorkeuden seuranta

Järvien vedenkorkeutta seurataan tällä hetkellä manuaalisesti Pöljänjärven luusuassa (Itäkalliontien silta) olevan mittapaalun avulla. Kuvissa 25.9.2012 ja 22.7.2013 on näytetty miten vedenkorkeus mittapaalusta luetaan (N60-korkeusjärjestelmä). 25.9.2012 vedenkorkeus oli +90,55 ja 22.7.2013 +90,35.

Ajankohtaista

Hankkeen vaiheet

Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2016 antama lupa Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstelyyn ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamiseen

Vesioikeudellisen yhteisön perustava kokous  19.5.2014
- Kokouskutsu
- Pöytäkirja
- Yhteisön säännöt

Yhteystiedot

Vesioikeudellinen yhteisö
Jussi Ollikainen
puh. 040 570 4568

Pohjois-Savon ELY-keskus
vesistöinsinööri, projektipäällikkö
Tuulikki Miettinen
puh. 0295 026 828
tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi

Siilinjärven kunta
työpäällikkö
Jere Toppinen
puh. 044 740 1526

Osakaskunnat
Hamulan osakaskunta
Erkki Saarijärvi
puh.044 279 8603

Pöljän osakaskunta
Tapio Niskanen
puh. 040 543 2880

Harjamäen osakaskunta
Aulis Seppänen
puh. 0400 212 049

Kasurilan eteläinen osakaskunta
Kari Repo
puh. 044 053 4429