Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Järvien vedenlaatu

Järvien vedenlaatu

Järvien vedenlaatua koskevaa tietoa saadaan pääasiassa velvoitetarkkailusta, johon toiminnanharjoittajat ovat vesi- ja/tai ympäristöluvissa velvoitettu. Muun muassa Juurusvesi kuuluu Siilinjärven kunnan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun piiriin, Kolmisoppi, Sulkavanjärvi ja Siilinjärvi kuuluvat Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan velvoitetarkkailun piiriin. Valtion ympäristöhallinnolla on pitkältä ajalta tietoa Juurusveden ja Pohjois-Kallaveden vedenlaadusta.

Pohjois-Savossa seurataan yli 100 hehtaarin laajuisten järvien vedenlaatua kuuden vuoden välein. Siilinjärveltä tähän seurantaan kuuluvat Iso-Jälä, Iso-Petäinen ja Räimäjärvi.  Vedenlaatutuloksia voi tarkastella esimerkiksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n opasvihkosen avulla. 

Lisätietoa