Melu

Siilinjärven kunnan halki kulkevat valta- ja kantatiet sekä rautatiet ovat merkittävimmät meluhaitan aiheuttajat. Myös siviili- ja sotilasilmailua palveleva Kuopion lentokenttä aiheuttaa melua. Tieliikenne-, raideliikenne- ja lentoliikennemelun leviämistä on selvitetty erillisinä hankkeina sekä useissa eri kaavoitus- ja tiehankkeissa.

Kunnan tehtävänä on valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa kunnan alueella. Uusia asuntoalueita suunniteltaessa rakennusten ja piha-alueiden sijoittelulla ja meluesteitä rakentamalla varmistetaan hyväksyttävät sisämelutasot ja piha-alueille suojaisia oleskelutiloja. Tiehankkeissa melun leviämistä ehkäistään meluesteillä. Meluhaitan ehkäiseminen on yksi keskeisimmistä ympäristölupaharkinnan osa-alueista.

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi louhinnasta ja kivenmurskauksesta, jotka eivät edellytä ympäristölupaa. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä meluilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Yhteyshenkilöt

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
ympäristönsuojelun erityisasiantuntija
Kimmo Koistinen
puh. 0295 026 806
kimmo.koistinen(at)ely-keskus.fi