Maksut

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnanvaltuuston 12.12.2016 hyväksymien yleisten maksuperusteiden mukaisen ja kunnanhallituksen 19.12.2016 hyväksymän maksun (taksa). Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii taksan mukaisen maksun ympäristönsuojelulain mukaisesta valvonnasta. Taksan maksut perustuvat suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrään eli omakustannusarvoon.

Maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen ja yhteisen ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen käsittelystä, ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään kunnanvaltuuston 12.12.2016 hyväksymien yleisten maksuperusteiden mukainen kunnanhallituksen 19.12.2016 hyväksymä maksu.

Siilinjärven viranomaislautakunta on muuttanut maksuja 18.12.2017. Uudet maksut tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Yhteyshenkilöt

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi