Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Maa-ainesten ottaminen » Maa-ainesten otto ja ympäristölupa

Maa-ainesten otto ja ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan kiinteälle murskaamolle tai sellaiselle siirrettävälle murskaamolle, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää, on oltava ympäristölupa. Jos maa-ainesten ottamiseen liittyy edellä mainittua toimintaa tai ottaminen edellyttää kiven louhintaa ja kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, on maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi toiminnalle haettava ympäristölupa. Ympäristölupaa ei kuitenkaan tarvita maarakennustoimintaan liittyvään kiven louhintaan.

Siilinjärven kunnassa ympäristöluvan myöntää viranomaislautakunta. Se myös valvoo ympäristöluvanvaraista toimintaa. Ympäristölupahakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Maa-aineslakia ja ympäristönsuojelulakia on muutettu siten, että silloin kun toimintaan tarvitaan sekä ympäristö- että maa-aineslupa, käsitellään luvat yhdessä. Luvat voidaan hakea samalla hakemuksella ja niistä tehdään yksi päätös. Lupahakemuksesta on käytävä ilmi sekä maa-ainesasetuksessa että ympäristönsuojeluasetuksessa ilmenevät yksityiskohtaiset seikat.