Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Maa-ainesten ottaminen » Maa-ainesten ottamisen valvonta

Maa-ainesten ottamisen valvonta

Maa-aineslain mukaisena valvontaviranomaisena toimii viranomaislautakunta. Valvontaa toteuttavana viranhaltijana toimii ympäristönsuojelutarkastaja, joka tekee tarvittaessa tarkastuskäyntejä ottoalueilla.

ELY-keskus tiedustelee otetun maa-aineksen määrää vuosittain. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava otetun aineksen määrä ja laatu kirjallisesti. ELY-keskukselle ilmoitetut  tiedot tallennetaan tietojärjestelmään ja niitä käytetään ottamisen ja sen vaikutusten seurantaan.

Kunta perii vuosittain ottamistoiminnan valvonnasta myönnetyn ottomäärän mukaan määräytyvän maksun.

Yhteyshenkilö

ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Ahonen
puh. 044 740 1442