Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten (kiven, soran, hiekan, saven ja mullan) ottamiseen on pääsääntöisesti oltava maa-aineslain (555/1981) mukainen lupa. Lupaa ei tarvita niin sanottuun kotitarveottoon, mikä tarkoittaa rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon liittyvää vähäistä maa-ainesten ottamista omaa käyttöä varten. Kotitarveotosta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus viranomaislautakunnalle, jos aineksia aiotaan ottaa yli 500 kuutiota. Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita myöskään rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamiseen, kun se perustuu muuhun viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan.

Kaikki maa-ainesten ottaminen on järjestettävä mahdollisimman haitattomasti luonto, maisemakuva, asutus ja ympäristö huomioon ottaen. Maa-ainesesiintymiä on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. 

Yhteyshenkilöt

ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Ahonen
puh. 044 740 1442

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi