Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Luontokohteet

Luontokohteet

Siilinjärven luontoa ja maisemaa leimaavat harjut, lehdot ja rehevät vesistöt. Kunnan halki kulkee Suomen pisin yhtenäinen harjujakso. Harju alkaa idästä Joensuun Jaamankankaalta ja kulkee Tuusniemen, Riistaveden ja Jänneniemen kautta Siilinjärven keskustaan. Siilinjärven keskustassa on harjun solmukohta. Harjun pidempi haara jatkuu pohjoisluoteeseen Lapinlahden, Iisalmen ja Vieremän kautta Raaheen. Lyhyempi haara jatkuu länsiluoteeseen Maaningan ja Pielaveden kautta Haapajärvelle.

Harjun solmukohdassa on valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan kuuluva Patakukkula-Tarinaharju (pdf, koko 162 kt) (190 ha). Patakukkulalla on yksi Suomen suurimmista harjukerrostumista;. Harju on noin 80 metriä ympäröivää maastoa korkeampi ja maakerrokset ovat noin 100 metriä paksuja. Harjulla on myös suppia, jotka ovat syntyneet jääkauden loppuvaiheessa hiekkaan hautautuneiden jäälohkareiden sulaessa. Huosioinen on suppalampi, jonka varrella kulkee luontopolku. Harjun länsiosassa on Harvalaisen-Outokin alue, missä suppalampien lisäksi on terassimuodostumia.

Siilinjärven alue kuuluu Kuopion lehtokeskukseen. Osa lehtojen suojeluohjelmaan kuuluvasta Kuivasteenmäen lehdosta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Kunnan alueella on myös paikallisesti arvokkaita lehtoja. Lutinpuron varressa on komea saniaislehto, Aumanalaisen puronotkossa kotkansiipivaltainen lehto. Kourulammen lehdossa on vaateliaita lehtokasveja.

Monet peltoalan lisäämiseksi aikanaan lasketut järvet ovat nykyisin rehevöityneitä ja siten arvokkaita lintuvesiä. Kevätön-Pyylampi (pdf, koko 101 kt) (444 ha) on valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohde. Kevättömälle on perustettu neljä luonnonsuojelualuetta. Apaja-Kumpunen on maakunnallisesti arvokas lintujärvi. Hökösenjärvi, Keskimmäinen ja Ylimmäinen ovat paikallisesti arvokkaita lintujärviä. Keskimmäinen ja Ylimmäinen kuuluvat Maaningan lintuvesiin, jotka kuuluvat kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA-alue). Monimuotoinen, rehevien lintuvesien, niittyjen, peltojen ja lehtimetsien muodostama Kasurila-Jälä-Jännevirta –alue kuuluu Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA-alue). Kuopion seudun selkävesistä osa on IBA-aluetta, osa FINIBA-aluetta.

Lisätietoa

Pohjois-Savon ELY-keskus
Anne Grönlund, puh. 0295 026 779
Antti Lammi, puh. 0295 026 819

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Siilinjärven kunta
ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421
arja.saarelainen(at)siilinjarvi.fi 

Jokamiehen oikeudet