Perinnemaisemat

Perinteinen maatalous on synnyttänyt perinnebiotooppeja, joita ovat muun muassa niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Karjatalouden muutosten ja loppumisen seurauksena nämä elinympäristöt ovat katoamassa. Rakennettua perinnemaisemaa ovat historialliset rakennukset ja muinaisjäännökset.

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vuosina 1992-1997 tekemien selvitysten mukaan Siilinjärvellä paikallisesti arvokkaita perinnemaisemia ovat

Rahvon laidunsaari (pdf, koko 61 kt)
Jysänkosken laitumet (pdf, koko 47 kt)
Ruotsalansaari (pdf, koko 96 kt)
Varisharjun metsälaidun (pdf, koko 42 kt)
Hirsiniemen haka (pdf, koko 96 kt)

Siilinjärvellä sijaitsevat muinaisjäännökset ovat museoviraston muinaisjäännösrekisterissä.