Metso

Metsien monimuotoisuutta turvaavan ohjelman, METSOn avulla yksityiset maanomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää.

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ja Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen yhteistyösopimukseen perustuen pohjois-savolaiset metsähoitoyhdistykset voivat metsänomistajien toimeksiannosta välittää ympäristökeskukselle metsien monimuotoisuuskohteita. Arvokkaita metsäluontotyyppejä ovat muun muassa erityyppiset lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, rehevät suot sekä puustoltaan luonnontilaiset kalliot ja jyrkänteet.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Savon ELY-keskus
Anne Grönlund
ylitarkastaja
puh. 040 756 7860
anne.gronlund(at)ely-keskus.fi  

Metsäkeskus Pohjois-Savo
Jarmo Laitinen
metsäluonnonhoidon asiantuntija
puh.  040 502 4170
jarmo.laitinen(at)metsakeskus.fi

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi
Jukka Hujala
aluejohtaja (Kuopio)
puh. 0400 570 633
jukka.hujala(at)mhy.fi