Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Luontokohteet » Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueet

Yksityismaalle luonnonsuojelualue perustetaan maanomistajan hakemuksesta. Rauhoituspäätöksen tekee Pohjois-Savon ELY-keskus. Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan sisältyvä alue voidaan perustaa luonnonsuojelualueeksi myös ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta.

Siilinjärvellä luonnonsuojelulain nojalla on rauhoitettu seuraavat alueet: 

Jussilan lettosuo 
(Suuren Ruoko-lammen suo; 2,6 ha)  (pdf, koko 48 kt) 
Rauhoitettu vuonna 1973. Alueella kasvaa mm. punakämmekkä. 
Alapihan ranta
(pdf, koko 107 kt) (0,6 ha)
Rauhoitettu vuonna 1975. Pellon ja rannan välisellä kaistaleella kasvaa maiseman kaunistuksena arvokas mäntypuusto.

Honka-Jälän suo (pdf, koko 51 kt) (5 ha)

Rauhoitettu vuonna 1984. Suo on seudulla harvinainen ruoho- ja heinäkorpivaltainen suoalue.
Kuivasteenmäen lehto (pdf, koko 37 kt) (4 ha) Rauhoitettu vuonna 1997. Lehdossa on vaateliaita kasveja, mm. myyränporras, soikkokaksikko, lehto-orvokki, mustakonnanmarja, lehtomatara, velholehti, lehtokuusama, koiranheisi ja metsävirna.
Kevättömällä neljä erillistä linnuston pesimä- ja muutonaikaista arvokasta aluetta (yhteensä noin 207 ha)

Rauhoitettu vuonna 2009. Järven ja sen rantojen pesimälinnustoon kuuluvat runsaan vesilinnuston lisäksi muun muassa kaulushaikara, ruskosuohaukka, kurki ja ruisrääkkä.  

Kevättömän Juurikkalahden rannassa linnuston pesimä- ja muutonaikainen arvokas alue (1,8 ha) Rauhoitettu vuonna 2011. 
Sulkavanjärven Selkäsaari (osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa, noin 1,5 ha) Rauhoitettu vuonna 2011. Lehtomainen kangas, jonka puusto on järeää noin 105-vuotiasta kuusikkoa. Lahopuustoa on paljon ja se lisääntyy merkittävästi lähitulevaisuudessa.
Pikku-Varpasen metsä (osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa, noin 10,1 ha) Rauhoitettu vuonna 2011. Lehtomainen kangas ja lehdon luonnontilainen pääosin uudistuskypsä sekametsä. Lahopuuta on tuulenkaatoina ja pystylahona.
Pohjois-Kallaveden Kutuluoto ja Piikaluoto (osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa, noin 2,3 ha) Rauhoitettu vuonna 2013. Kutuluodossa on noin 100-vuotiasta lehtomaisen kankaan luonnontilaista sekametsää. Vanhimmat koivut ja haavat ovat lahoja.
Juurusrannan metsä (osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa, noin 4,1 ha) Rauhoitettu vuonna 2013. Luonnontilainen, runsaasti lehtipuuta sisältävä varttunut ja päätehakkuuikäinen sekametsä. Puustoon kuuluu järietä haapoja ja raitoja. Noin puolet alueesta on lehtoa. Alueella on purojuotteja ja tihkupintoja.

Yhteyshenkilö

Pohjois-Savon ELY-keskus
Jorma Tuomainen, puh. 0295 026 852

jorma.tuomainen(at)ely-keskus.fi