Roskaantuminen

Roskaaminen on kiellettyä kaikilla alueilla. Roskaamista on kaikenlaisten jätteiden, koneiden, laiteiden, ajoneuvojen, tai muiden esineiden jättäminen sekä aineiden päästäminen ympäristöön siten, että se voi aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä taikka ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa. Jätelaissa roskaantumista ehkäistään esimerkiksi säännöksellä, jonka mukaan asuinkiinteistöillä on velvollisuus liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jokainen voi ilmoittaa poliisille metsikön, asumattoman tontin tai takapihan laittomasta kaatopaikasta.

Jätelain mukaan roskaaja on velvollinen siivoamaan alueen. Roskaajana pidetään myös yleisötilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden seurauksena. Myös eläinten ulosteiden aiheuttamaa likaantumista voidaan pitää jätelain tarkoittamana roskaantumisena, joten eläimen omistajalla on vastuu siivoamisesta.

Yhteyshenkilöt

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422


etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi