Kompostointi

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joilla on vähintään 10 asuin­huoneistoa (lokakuusta 2017 alkaen 5 asuinhuoneistoa), on oltava erillinen biojätteen keräilyväline. Muilla kiinteistöllä syntyvän biojätteen ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi omalla tontilla. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu eläin- tai hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Elintarvikejätteen kompostoinnista on ilmoitettava Jätekukko Oy:lle.

Ruoka- ja muu elintarvikejäte on kompostoitava taajamassa jyrsijäsuojatussa kompostorissa, jossa on kansi sekä pohja tai pohjaverkko. Kompostorin on oltava talviaikaan lämpöeristetty. Vanhoista pakastimista kompostoreita ei saa enää tehdä. Rikki menneet pakastimet ja jääkaapit sekä kylmäkoneista tehdyt kompostorit otetaan vaarallisena jätteenä maksutta vastaan jäteasemalla.

Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähem­mäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupakuvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan ilman erillistä naapurin suostumusta.

Puutarhajäte voidaan kompostoida kompostikehikossa. Puutarhajätteet, joita ei kompostoida omalla tontilla, tulee toimittaa Säyneenjoen maankaatopaikan yhteydessä olevalle puutarhajätteiden vastaanottoalueelle. Puutarhajätteestä ei peritä maksua. Taajamien puistoalueille ja lähimetsiin puutarhajätteen läjittäminen on kiellettyä.

Lisätietoja

Kompostointiopas

Puutarhajätteiden käsittelyohje

Jätekukko Oy
Asiakaspalvelu
puh. 017 368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi   

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi  
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi