Jätteen hautaaminen

Pohjavesialueen ulkopuolella saa maahan haudata puutarhajätteitä. Jätteiden hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle ja terveydelle. Muiden jätteiden maahan hautaaminen ei ole sallittua.

Kuolleiden eläinten hautaamisesta on säädetty eläinlääkintölainsäädännössä. Määräyksistä saa lisätietoja kunnaneläinlääkäreiltä ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran nettisivulta

Lisätietoja

Eläinjäte, kuolleet eläimet
va. vastaava eläinlääkäri
Kaisa Hartikainen
puh. 044 740 1480

Muut jätteet
ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Jätehuoltomääräykset