Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Jätehuollon valvonta » Jätehuollon toteuttaminen

Jätehuollon toteuttaminen

Jätehuollon järjestelyt perustuvat jätelakiin ja kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Jätehuollon palvelutehtävät, kuten mm. jätteen kuljetuksen, keräilyn ja käsittelyn järjestämisen hoitaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Jätekukko Oy.

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta, jonka vastuukunta on Kuopion kaupunki. Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä ovat muun muassa

  • jätehuollon järjestämisen ohjaus ja valvonta
  • jätetaksan ja jätehuoltomääräysten hyväksyminen
  • jätemaksujen maksuunpano, maksuja koskevista muistutuksista päättäminen, maksujen kohtuullistaminen ja päätökset perimättä jättämisestä
  • poikkeukset jätehuoltomääräyksistä, mm.jäteastian tyhjennysvälistä, jäteastian tyypistä ja keräilyvälineiden sijoittamisesta
  • sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhinnoista päättäminen

Kunta hoitaa romuajoneuvojen siirrot ja Säyneenjoen maankaatopaikan. Maankaatopaikalla otetaan vastaan maa-aineksia, kantoja ja puutarhajätteitä.

Yhteystiedot

Jätekukko Oy
Asiakaspalvelu
puh. 017 368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi 

Siilinjärven Pikkukukko lajitteluasema
Teollisuustie 5

Avoinna
maanantaina klo 8-16
keskiviikkona klo 10-18
perjantaina klo 10-18
lajitteluohjeet

Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio
jatelautakunta@kuopio.fi  
puh. 017 185 668

Siilinjärven kunta
kunnossapitomestari
Markku Heikkinen
puh. 044 740 1525

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi