Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Jätehuollon valvonta

Jätehuollon valvonta

Viranomaislautakunta ja sen alaiset ympäristönsuojelun viranhaltijat valvovat jätelain ja ympäristönsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen määräysten noudattamista. Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt liittymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Liittymisestä ei voida myöntää vapautuksia. Liittyminen hoidetaan ottamalla yhteys Jätekukko Oy:n asiakaspalveluun. Jätekukko vastaa myös jäte- ja kierrätysneuvonnasta.

Kierrätyskeskukset

Elävä Kauppa
Räisäläntie 3,
puhelin 0440 225 840

EkoRaksa
Räisälänte 3,
puhelin 0440 225 812

Kirpputori Toivonsäde
Asematie 11,
puhelin 044 547 1629

Ekopisteet

Jätekukko Oy:n ekopisteet

Rinki Oy:n ekopisteet

Vastaanottopisteet kartalla
Kierrätys.infossa

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi