Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Maalämpöjärjestelmiin asennettu väärää lämmönsiirtonestettä

14.10.2016 | Maalämpöjärjestelmiin asennettu väärää lämmönsiirtonestettä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tiedottanut eri puolille Suomea maalämpökaivoihin toimitetusta väärästä lämmönsiirtonesteestä. Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhdessä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa on lähettänyt kiinteistön omistajille, joilla rakennusvalvontaviranomaisen tietojen mukaan on maalämpöjärjestelmä, tiedotteen Tukesiin tiedotteeseen perustuen. Tiedote on lähetetty 167:lle siilinjärveläisille kiinteistönomistajalle.