Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät Siilinjärven kunnassa hoitaa viranomaislautakunta. Ympäristönsuojelun asiat lautakunnalle esittelee ympäristönsuojelupäällikkö. Ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Ympäristönsuojelua ohjaavia yleisiä periaatteita ovat ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoimisen periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate ja aiheuttamisperiaate.

  Seuraa ympäristönsuojelua myös facebookissa

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Ympäristönsuojelu
PL 5
(käyntiosoite Kasurilantie 1)
71801 Siilinjärvi

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Yhteyshenkilöt

toimistosihteeri
Eija Potasev
puh. 044 740 1439

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

vs. ympäristönsuojelutarkastaja
Maija Väänänen
puh. 044 740 1442

Valtakunnallinen asiakaspalvelu

Valtakunnallinen asiakaspalvelu ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa

puhelin
0295 020900
(ma–pe klo 9–16)

sähköposti
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi