Ilmanlaatu

Siilinjärven ilmanlaatuun vaikuttavat pääasiassa liikenteen, energiatuotannon ja teollisuuden päästöt. Haitallisista päästöistä keskeisempiä ovat rikkidioksidi, typpidioksidihengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset. Muun muassa puun epätäydellisessä palamisessa syntyy polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH). Kuopion Niiralassa omakotialueella talvella 2008-2009 tehtyjen mittausten mukaan hengitettäviin hiukkasiin (PM10) sitoutuneiden PAH-yhdisteiden pitoisuudet olivat melko korkeat. Puun pienpoltosta on laadittu opas.

Siilinjärven ilmanlaatua on seurattu yhteistyössä Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden kanssa Ilmatieteen laitoksen laatimaan seurantasuunnitelmaan perustuen. Seurannan ovat rahoittaneet kunnat ja alueen merkittävimmät ilmapäästöjä aiheuttavat toiminnanharjoittajat. Seurantaan on sisältynyt myös teollisuuslaitosten ja energiantuotannon pistelähteiden, kiinteistöjen erillislämmityksen ja autoliikenteen hiukkaspäästöjen ja päästöjen leviämisen selvittäminen. Lisäksi on tehty laskelma kasvihuonekaasu- ja energiataseesta. Ilmanlaatumittausten ja selvitysten tulokset on koottu raportteihin.

Siilinjärvellä ilmanlaatua seurattiin vuosina 2003 - 2006 kirkonkylässä (Sorakuja) ja vuosina 2008-2009 Vuorelassa. Seurantatietojen mukaan ilmanlaatu on kunnan alueella pääosin hyvä. Talvella tuulettomina pakkaspäivinä typpidioksidipitoisuudet ovat korkeahkot. Keväällä hengitettävän pölyn pitoisuudet ovat aika ajoin korkeat.


Siilinjärven ilmanlaatuun vaikuttavissa päästöissä tapahtuneet muutokset vuosina 1986 - 2013 ovat koottu raporttiin, joka sisältää myös esityksen ilmanlaadun seurannan jatkamisesta vuosille 2016-2020. 

Yhteyshenkilöt

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421 
arja.saarelainen(at)siilinjarvi.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus

ympäristönsuojelun erityisasiantuntija
Kimmo Koistinen
puh. 0295 026 806
kimmo.koistinen(at)ely-keskus.fi