Korvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opiaattiriippuvaisille, jotka eivät ole muutoin vieroittautuneet opioideista. Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen ( 33/ 2008 ) ja se on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Hoito- ohjelma valitaan yksilöllisesti asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan ja sitä tarkistetaan säännöllisesti.

1. Kuntouttava korvaushoito

Kuntouttava korvaushoito on opiaattiriippuvaisten psykososiaalista lääkeavusteista hoitoa, ja se on tarkoitettu asiakkaille, joilla hoidon tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys. Kuntoutuminen vaatii hoidossa olevalta aikaa, sitoutumista ja motivaatiota.

2. Haittoja vähentävä korvaushoito

Haittoja vähentävä korvaushoito on opioidiriippuvaisten lääkeavusteista hoitoa, jossa tavoitteena on haittojen vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen. Se on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeidenkäyttäjille, joilla päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoite.

Lisäksi netin kautta neuvontaa ja apua alkoholi, huume- ja lääkkeiden käytön ongelmiin tarjotaan paihdeneuvonta.fi vuorokauden ympäri jokaisena päivänä puh. 0800 900 45. 

Yhteystiedot

Liisa Pietikäinen puh. 044 740 2815

sähköpostit: etunimi.sukunimi@siilinjarvi

Postiosoite:

Siilinjärven kunta
Korvaushoito
Kasurilantie 3
71800 SIILINJÄRVI