Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Kuntoutuspalvelut » Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisenä kuntoutuksena yksilöllisesti laaditun kuntoutussuunnitelman mukaan toteutamme puheterapiaa, fysioterapiaa sekä toimintaterapiaa, joko omana toimintana tai tarvittaessa ostopalveluna. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälineiden myöntöperusteena toimii lääketieteelliset ja toimintakyvyn tukemiseen liittyvät perusteet. Lääkinnällisen kuntoutuksen suositukset käsitellään kuntoutustyöryhmässä. Asiaa koskevat suositukset ja lausunnot on toimitettava kuntoutuksen yhteyshenkilöille. Lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksentekijä on johtava lääkäri.

Yhteystiedot

Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälineasiat
puh. 044 740 2228
Puhelinaika klo 8 - 11

Veteraanikuntoutus yhdyshenkilö
puh. 044 740 2819
Kuntoutusohjaus
puh.044 740 2819
Puhelinaika klo 8 - 15

Johtava lääkäri
puh. 044 7402200