Hoidontarpeenarvio

Hoidon tarpeen arviointi tarkoittaa hoitotyön ammattihenkilön tekemää arviota hoitoon pääsystä ja hoidon kiireellisyydestä.

-hoidon tarpeen arvioitsijalla on asianmukainen koulutus, työkokemus ja hänellä on käytettävissään potilasasiakirjat


Arviointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen sekä uuteen terveydenhuoltolakiin.

-hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, oireiden alkamispäivä, mitkä olivat ensimmäiset sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys yhteydenottajan kertomien esitietojen perusteella.

-hoidon tarpeen arvioinnista ja hoito-ohjeista tai toimenpide/ jatkohoito ehdotuksista tehdään merkinnät potilasasiakirjoihin