Palveluohjaus

Kaikki uudet vammaiset (sekä kehitysvammaiset ja vaikeavammaiset) asiakkaat ohjautuvat palveluihin vammaispalveluiden palveluohjaajan kautta. Palveluohjaaja antaa vammaisille ja heidän omaisille neuvontaa, ohjausta ja tietoa Siilinjärvellä järjestettävistä vammaispalveluista.

Palveluohjaaja suunnittelee palveluita yhdessä asiakkaan, omaisten ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Tarkoituksena on, että vammainen asiakas saa oikeanlaiset palvelu- ja tukimuodot nykyisessä elämänvaiheessaan. Työn perusteena on asiakkaalle tehtävä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Asiakasvastaanotto ja kotikäynnit ajanvarauksella

Yhteystiedot

Maija Lehikoinen
vammaispalveluiden palveluohjaaja
puh. 044 740 2632
3.8.2015 alkaen tavattavissa viikottain keskiviikkona, torstaina ja perjantaina

Sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi