Päivätoiminta

Vammaisen henkilön päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Yhteystiedot

Maija Lehikoinen
Vammaispalveluiden palveluohjaaja
puh. 044 740 2632
3.8.2015 alkaen tavattavissa viikottain keskiviikkona, torstaina ja perjantaina

Anna-Liisa Koskinen
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1604

Hannele Papponen
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1605

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika 10.00-11.00
Sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi