Henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain 1.9.2009 voimaan tulleet muutokset merkitsevät käytännössä sitä, että vammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen apuun on laajentunut. Vaikeavammaiselle henkilöille järjestettävä henkilökohtainen apu on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, joka on lisätty subjektiivisten oikeuksien yhteyteen.

Vaikeavammaisuus suhteessa henkilökohtaiseen apuun edellyttää välttämätöntä ja toistuvaa avun tarvetta. Kuten vammaispalvelulaissa muutenkin, vaikeavammaisuus määritellään ensisijaisesti yksilöllisen toimintakyvyn perusteella. Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen kodin ulkopuolella on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen.

Yhteystiedot

Maija Lehikoinen
Vammaispalveluiden palveluohjaaja
puh. 044 740 2632
3.8.2015 alkaen tavattavissa viikottain keskiviikkona, torstaina ja perjantaina

Anna-Liisa Koskinen
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1604

Hannele Papponen
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1605

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika 10.00-11.00
Sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi