Tukiasuminen

Sosiaalihuoltolain mukaiseen kunnan asumispalveluun on oikeus henkilöllä, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Sosiaalihuoltolaki on ensisijainen erityislakeihin nähden.

Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä ja erilaisia tuki- ja palvelutoimintoja, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen. Tukiasumisella pyritään auttamaan lyhytaikaisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vankilasta vapautuneiden tai muista syistä asunnottomiksi jääneiden henkilöiden asumiseen liittyvissä asioissa. Asunnottomiksi jääneitä autetaan asumisen järjestämisessä ja tarvittaessa pyritään turvaamaan tilapäinen asuminen jossain asumispalveluyksikössä.

Tukiasumista voidaan käytännössä järjestää omassa asunnossa tai muussa asumisyksikössä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asumispalveluja järjestetään kriisiasunnossa ja ostopalveluna. Siilinjärven kunta ostaa tukiasumispalveluja yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät tekevät tukiasumisesta päätökset.

Yhteystiedot

Anna-Liisa Koskinen
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1604

Hannele Papponen
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1605


Riitta Tiitinen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1787

Puhelinaika 10.00-11.00
sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi