Muutoksenhaku

Päätöksen täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä tekee viranhaltija. Mikäli hakija on päätökseen tyytymätön, muutosta on oikeus hakea 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, päätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Muutoksenhaku osoitetaan Siilinjärven kunta, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Jaoston päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle 30 vuorokauden kuluessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.