Ehkäisevä toimeetulotuki

Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi kunta myöntää myös ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevän tuen myöntämisen perusteista päättää kunta.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden edistäminen. Ehkäisevällä toimeentulotuella tuetaan henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä sekä pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden syntymistä.

Ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomake