Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Lastensuojelu » Sijais- ja jälkihuolto

Sijais- ja jälkihuolto

Joskus lapsi tarvitsee sijaishoitoa

Joskus pulmat ja vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito kodin ulkopuolella. Lapsi voidaan sijoittaa joko sijaisperheeseen, ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen. Sijaishuollon aikana tuetaan perhettä (sekä biologista että sijaisperhettä) ja yhteydenpitoa lapsen biologisiin vanhempiin ja muihin lapselle läheisiin ihmisiin. Vaikka huostaanotto on toistaiseksi voimassa oleva päätös, on sijaishuollon aikaisen työskentelyn pitkäkestoisena tavoitteena, että lapsi voisi palata kotiin.

Huostaanotto on viimesijainen keino turvata lapsen hoito ja huolenpito. Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyy aina säännöllisesti pidettävät asiakassuunnitelmapalaverit. Lapselle laadittavaan asiakassuunnitelmaan kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja sen tavoitteet sekä lapsen yhteydenpito vanhempiin ja muihin läheisiin henkilöihin.

Sijaishuolto koskee alle 18-vuotiaita. Sijaishuollon jälkeen sijoituksessa olleella nuorella on oikeus saada jälkihuollon tukea. Tuki perustuu yhdessä nuoren kanssa tehtävään jälkihuollon asiakassuunnitelmaan ja siinä sovittuihin tukimuotoihin.