Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Lastensuojelu » Perhetyö ja tukihenkilötoiminta

Perhetyö ja tukihenkilötoiminta

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on:
 1. Tukea vanhempia:
          - huomioimaan lapsen tarpeet
          - lasten hoidossa ja kasvatuksessa
          - löytämään perheen voimavarat ja vahvuudet
 2. Ohjata perhettä arkielämän hallintaan
          - kodinhoidon opettelu
          - rahankäytön opettelu
          - asioiden hoidon opettelu
 3. Auttaa perhettä selkiyttämään elämäntilannettaan
          - parisuhteeseen liittyvät asiat
          - sosiaalisen verkoston kartoittaminen
          - ohjaus ja neuvonta perheen tarvitsemiin palveluihin
          - tulevaisuuden suunnittelu

Työmenetelmät

 • keskustelu
 • yhdessä tekeminen (esim. pelit, ulkoilu, retket, askartelu, arjen askareet)
 • ohjaus ja neuvonta
 • erilaisten työvälineiden käyttö (esim. roolikartat ja tehtävät)

Perhetyö aloitetaan perheen ja sosiaalityöntekijän yhteisellä sopimuksella.

Perhetyön periaatteita:

 • perhetyö perustuu perheen kanssa yhdessä tehtävään suunnitelmaan, johon perhe sitoutuu
 • suunnitelmassa määritellään työskentelyn tavoitteet, toteutus ja kesto
 • suunnitelmaa arvioidaan yhdessä sovituin väliajoin
 • perhetyö on perheelle maksutonta

Tukihenkilötoiminta

Osana lastensuojelupalveluita lapselle tai nuorelle voidaan myöntää tukihenkilö. Tukihenkilötoiminta voi olla osa avo-, sijais- tai jälkihuollon tukitoimia. Se eroaa perhetyöstä siten, että ajatus on työskennellä pääasiassa lapsen tai nuoren kanssa. Tukihenkilötoiminnalla on tarkoitus antaa lapselle tai nuorelle yksilöllistä tukea ja apua eri elämäntilanteissa, kuten itsenäistymisessä.

Perhetyöllä tarkoitetaan kaikkea lapsen, nuoren ja hänen perheensä kanssa suunnitelmallista työtä, jonka tavoitteena on auttaa perhettä selviytymään perheenä.

Vanhemmuuden roolikartta