Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Lastensuojelu » Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojeluilmoitus tutkitaan aina

Lastensuojelun selvitysvaiheen työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta, jonka kiireellisyyden sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen takia tai lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijän on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys.

Lastensuojelun tarve selvitetään tarvittaessa

Silloin kun tehdään tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys, lapsen kasvuoloja kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim. neuvola, päivähoito, koulu, läheisverkosto) kanssa. Selvityksen valmistuttua laaditaan kirjallinen yhteenveto, joka toimitetaan perheelle. Selvityksen tulee lain mukaan valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Mikäli näin ei tapahdu, on asiakkaalla oikeus olla yhteydessä lastensuojelupäällikköön ja Aluehallintovirastoon.