Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Lastensuojelu » Kiire- ja selvitystyö

Kiire- ja selvitystyö

Siilinjärven kunnan alueella lastensuojelun kiire- ja selvitystyöryhmä vastaa lastensuojelun konsultaatiosta, lastensuojeluhakemusten ja -ilmoitusten sekä pyyntöjen lastensuojelutarpeen selvittämiseksi vastaanotosta, virka-aikaisesta päivystysluonteisesta lastensuojelutyöstä ja lastensuojelutarpeen selvittämisestä.

Työryhmä antaa puhelimitse ohjausta ja neuvontaa lastensuojeluun liittyvissä asioissa sekä alueen asukkaille että muille viranomaisille.

Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelun konsultaatiot:
arkisin klo 8.00 - 15.30
puh. 044 740 1618

muuna aikana
puh. 112

Ilmoitusvelvollisilta (Lastensuojelulaki § 25) vaaditaan suullisen yhteydenoton lisäksi kirjallista lastensuojeluilmoitusta. Sen voi toimittaa faksilla tai postitse.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulaki

Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelutarpeen selvitys -esite