Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Lastensuojelu » Lapsen kuuleminen, asioiden kirjaaminen ja salassapito

Lapsen kuuleminen, asioiden kirjaaminen ja salassapito

Lapsen kuuleminen

Lastensuojelulain mukaisesti jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Lastensuojelulaki korostaa myös lapsen osallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lastensuojelutyössä ja lastensuojelutarpeen selvityksessä lapsen toivomuksia ja mielipiteitä kuullaan hänen ikä- ja kehitystasonsa huomioiden.

Asioiden kirjaaminen parantaa oikeusturvaa

Lastensuojelulaki velvoittaa lastensuojelun työntekijöitä kirjaamaan lastensuojeluasiat tarkasti. Tämä parantaa lapsen ja perheen oikeusturvaa lastensuojeluasioissa. Lapsella ja hänen huoltajallaan on asioiden vireille tulosta lähtien oikeus saada tietoja heitä koskevista asioista.

Sosiaalihuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä, joita ei anneta sivullisille nähtäväksi eikä käytettäväksi. Lastensuojelussa työskenteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.